CONCURS: Amb què es marida al tast més oriental de l’Espai Penedès?

Sortegem una experiència per a dues persones al maridatge del proper dimarts 28 de febrer a l’Espai Penedès. Ves al nostre Facebook i participa!

Participa ara!

 

COM PARTICIPAR
  1. Ser fan de la pàgina de Facebook dels Tastavins Penedès (facebook.com/tastavins1965).
  2. Respondre a la pregunta: “Amb què es marida al tast més oriental de l’Espai Penedès?”

Es podrà participar des del 22 de febrer de 2017 a les 13:00 h fins el 26 de febrer de 2017 a les 23:59 h.

Tots els participants han de ser majors de 18 anys.

 

SELECCIÓ DE GUANYADORS

La selecció de l’usuari guanyador es farà automàticament per sorteig entre totes les respostes correctes.

 

PREMIS

El premi és una experiència per a dues persones al maridatge programat el dia 28 de febrer a l’Espai Penedès. Consulta de quin maridatge es tracta aquí.

 

CONTACTE AMB ELS GUANYADORS I ENTREGA DEL PREMI
  1. A partir del dilluns dia 27 de febrer de 2017 es contactarà amb el guanyador a través d’un missatge privat al seu compte de Facebook.
  2. És imprescindible que respongui en les següents 24 hores.
  3. En cas de no poder contactar amb l’usuari dins el període esmentat, el premi es passaria a un suplent.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS BASES

ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS i GINY COMUNICACIÓ S.L. es reserven el dret d’efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, anul·lació o canvi a les presents bases.

La organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs, quan les causes de força major ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de reclamació de cap tipus.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la LOPD 15/99 y LSSI 34/2002, i altres disposicions legals, s’informa als participants que les seves dades de caràcter pesonal passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de caràcter personal sota la responsabilitat de ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS. Autoritza la utilització de les mateixes per a comunicacions, incloses les realitzades a través de correu electrònic, que ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS faci amb finalitats promocionals o informatives de les actividats que organitza i/o a les quals dona suport amb la seva logística. En cas que es contracti algun servei amb ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS, queda informat que les seves dades podran ser comunicades, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col·laboradores de ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS, sempre que sigui necessari amb finalitat que aquestes realitzin el servei contractat. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercir sobre aquestes dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pels quals haurà de dirigir-se per carta o correu electrònic a ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS, DEPARTAMENT CRM I SERVEIS DE MÀRQUETING, Avinguda Reina Mª Cristina s/n, Palau nº 1 (Barcelona 08004), o xenia.martinez@giny.cat. Si no desitja rebre més informació comercial via correu electrònic ha d’enviar un correu a xenia.martinez@giny.cat.

 

ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

El simple fet de participar suposa la plena aceptació de les presents bases, quedant la organització facultada per a resoldre qualsevol eventualitat no prevista.